Vượt trên cả hiệu quả

  • Sáng tạo, đột phá về ý tưởng truyền thông
  • Xây dựng format và sản xuất các chương trình truyền hình.
  • Sản xuất phim quảng cáo, phóng sự và phim truyền hình.
  • Phát triển truyền thông trực tuyến.
  • Làm chuyển động (Animation) (Sản xuất POPUP)
  • Hậu kỳ (Dựng phim, lồng tiếng, lồng nhạc)

SHARE