Tư vấn, thực hiện các dự án truyền thông

Với lợi thế truyền thông tổng lực, VI-MEDIA đã tham gia tư vấn, thực hiện cho nhiều dự án truyền thông của các bộ, ngành, các tổ chức, đơn vị có nhu cầu về truyền thông để đạt được hiệu quả cao nhất, tiện ích nhất

Qua đó, VI-MEDIA  đã xây dựng được đội ngũ các chuyên viên tư vấn lành nghề, cộng với mạng lưới các cộng tác viên trong nước là những chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu đầu ngành trong các lĩnh vực hoạt động của dự án mà VI-MEDIA tham gia tư vấn, thực hiên góp phần mang lại hiệu quả truyền thông thiết thực cho các nhà đầu tư.

SHARE