Xây dựng diễn đàn trực tuyến

       Diễn đàn trực tuyến, hay được gọi là forum, là nơi để cho người dùng Internet trao đổi thảo luận và tán gẫu nhau.

Phương thức thường được dùng trong diễn đàn trực tuyến là người đầu tiên gửi lên một chủ đề (topicthread) trong một đề mục (categoryforum) và sau đó những người tiếp theo sẽ viết những bài góp ý, thảo luận lên để trao đổi xung quanh chủ đề đó.

Diễn đàn trực tuyến không chỉ là nơi quảng cáo mà còn là nơi tiếp nhận thông tin đa chiều, giúp bạn nhận được lượng lớn thông tin phản hồi từ những người quan tâm.

Nếu diễn đàn được xây dựng trên những trang cơ sở tin cậy, có uy tín nhất định thì chủ đề của bạn sẽ thu hút được nhiều thành viên, tiếp nhận được nhiều luồng thông tin chuyên sâu, đáng tin cậy hay thậm chí là cả những trải nghiệm thực tế của những thành viên tham gia diễn đàn.

 

 

SHARE